Dlaczego warto wybrać naszą ofertę badań termowizyjnych

Prosimy o przeczytanie zanim wybiorą Państwo inną ofertę

 

Na jakość i poprawność prowadzonych audytów, badań, pomiarów i ekspertyz termowizyjnych wpływa wiele czynników. Przynajmniej kilka jest najważniejszych i decydujących o przydatności i użyteczności dla Klienta.

 

 

1.  Jakość i parametry kamery termowizyjnej użytej do pomiarów oraz oprogramowania do obróbki i analizy termogramów

 

"Prosimy sprawdzić czy firma korzysta ze sprzętu odpowiedniej jakości mającego zadowalające parametry oraz czy raporty z pomiarów sporządzane są w dołączanym do kamer oprogramowaniu darmowym, o ograniczonych możliwościach, czy też na profesjonalnym oprogramowaniu specjalistycznym?"

 

Wykorzystujemy kamerę termowizyjną japońskiej firmy NEC-Avio Infrared Technologies Thermo GEAR G120 z detektorem VOx, jedną z największych, najbardziej znanych i najbardziej renomowanych firmy na świecie w tej dziedzinie (Flir, Fluke InfaTec, Testo, NEC-Avio) (więcej czytaj tutaj). Kamera, którą używamy ma wszelkie niezbędne podczas pomiarów i badań parametry i funkcje, takie jak dokładność ±2%, czułość lepsza niż 0.08°C z uśrednieniem, zakres kontroli temperatur od -40°C do +500°C, oświetlenie LED, wskaźnikowanie laserowe, szeroki wachlarz pomiarów i inne. Środowiskowe warunki pracy:  -15 - 50°C, wilgotność do 90% lub niższa (bez kondensacji).

 

Kamera termowizyjna NEC-AVIO Thermo Gear G120 (detektor VOx)

Rewelacyjną funkcją Panorama - złożenia wielu zdjęć termowizyjnych w jedno;

Funkcja cyfrowego wzmacniania krawędzi;

Alarm wibracyjny, optyczny, dźwiękowy oraz analogowy;

Funkcja przenikania zdjęcia termowizyjnego w widzialnym plus prezentacja równoległa termogramu i zdjęcia widzialnego;

Rejestracja filmów termowizyjnych z częstotliwością 10 klatek/s;

Funkcja pomiaru Makro (od 10cm);

Auto-Focus (automatyczne ostrzenie);

Zapis zdjęć do radiometrycznego pliku *.jpg

Niechłodzony detektor bolometryczny o wymiarach 320x240 elementów (76800 pikseli);

Odświeżanie obrazu 1/60 sekundy - 60Hz;   Dokładność  ±2°C lub ±2%;

Środowiskowe warunki pracy temperatura:  -15 - 50 °C;  wilgotność: RH 90% lub niższa (bez kondensacji); 

Zakres pomiarowy: -40 - 500°C;

Posiada czułość termiczną (NETD) wynoszącą co najmniej 0.08°C w 30°C;

Pole widzenia (FOV) 32°(poziomo) x 24° (pionowo);

Rozdzielczość przestrzenna (IFOV) 1.78 mrad;

Płynny zoom cyfrowy  (1 - 4)x;

Funkcje pomiarowe temperatury: 5 punktów; 5 obszarów;  różnica pomiędzy dwoma punktami; max, min, średnia w obszarze; profil liniowy temperatury;

Wyjście analogowe;

Zapis danych na karcie SD, SDHC;

Możliwość zapisu notatki tekstowej i głosowej;

Wbudowana funkcja automatycznej rejestracji zdjęć z programowanym interwałem: 3s - 60min;

Wyjście USB 2.0;

Wbudowany aparat 2MP +LED doświetlający + celownik laserowy;

Wyjście wideo PAL/ NTSC;

Wbudowany wyświetlacz LCD 3.5";

Stopień ochrony obudowy: IP54;

Wbudowanych 7 palet barwnych obrazowania termogramu z różnymi funkcjami wyznaczania zakresu danej palety;

Hot i cold spot (automatyczne śledzenie najcieplejszego lub najchłodniejszego punktu w obrazie);

Izoterma, alarm przekroczenia zaprogramowanej wartości temperatury;

Możliwość rejestracji filmów na karcie pamięci;

Możliwość pracy na zasilaczu sieciowym.

 

Pracuje w trybie czasu rzeczywistego z częstotliwością odświeżania obrazu 60Hz - 60 klatek na sekundę. W przypadku konieczności rejestracji obiektów w ruchu jest to niezbędny element uzyskania stabilnego i precyzyjnego obrazu. Została wyposażona w najnowszą japońską matrycę pomiarową, charakteryzującą się wyjątkowo wyraźnym obrazem termowizyjnym. Oprócz wykonywania statycznych zdjęć termograficznych, kamera G120 ma możliwość rejestracji filmów termowizyjnych. Dodatkowo celownik laserowy oraz szerokokątny obiektyw stanowią o wysokiej użyteczności tej kamery. Jeżeli istnieje konieczność automatycznego wykonania i zapisu zdjęcia, można to wykonać z zaprogramowanym wcześniej interwałem. Kamera termowizyjna posiada unikatową funkcję podglądu temperatury w dowolnych 5 punktach na obrazie z możliwością wprowadzenia indywidualnych współczynników emisyjności dla każdego punktu. Jest to szczególnie przydatna funkcja w przypadku potrzeby precyzyjnego pomiaru temperatury obiektów wykonanych z różnych materiałów w jednym obrazie, które to różnią się współczynnikami emisyjności.

 

Korzystamy ponadto z zaawansowanego oprogramowania Thermography Studio 5.1 Professional firmy GORATEC Technology, Niemcy oraz InfReC Analyzer NS9500 Lite firmy NEC Avio Infrared Technologies Co., Ltd., Japonia.

 

Renomowani producenci zapewniają w naszej ocenie odpowiednią jakość zarówno samej aparatury jak i oprogramowania analitycznego, w przypadku jednak większości pozostałych producentów mogą powstać problemy albo z jakością aparatury (np. ciemna optyka, a w zależności od modelu brak potrzebnych funkcji np. obrazu podczerwonego w obrazie widzialnym, wskaźnikowania laserowe z markerem) albo (częściej) z ograniczeniami oprogramowania analitycznego, co pogarsza możliwości analizy i interpretacji zebranych podczas kontroli danych. Przestrzegamy przed właścicielami kamer nieznanych producentów sprzętu termograficznego (np. coraz bardziej popularne kamery no-name z dalekiego wschodu) oraz kamer o słabych i niewystarczających parametrach np. o rozdzielczości 60x60 (takie kamery można kupić już za około 3000 zł, dla porównania ceny kamer o optymalnych parametrach dla pomiarów w budownictwie i energetyce o rozdzielczości detektora nie mniejszej niż 320x240, jak dokładności nie gorszej niż ±2%, czułość lepsza niż 0.1 °C zaczynają się od około 30000 zł).

 

 

2. Doświadczenie, wiedza i kwalifikacje operatorów kamer i osób sporządzających raporty

 

"Prosimy zapytać czy osoba robiąca badania oraz sporządzająca raport posiada stosowne przeszkolenie, doświadczenie i potwierdzone kwalifikacje?"

 

Nie zawsze wyniki pomiarów - termogramy można zinterpretować, stosując uproszczony schemat: kontrola od zewnątrz: „jednolite zimna powierzchnia = dobra izolacyjność cieplna elewacji” lub „ciepłe plamy = wady i zła jakość termiczna elewacji”; kontrola od wewnątrz: „zimne plamy = wady i zła izolacyjność cieplna” lub „jednolita ciepła powierzchnia = dobra jakość termiczna”.

 

Badania i pomiary termowizyjne należy koniecznie dostosować (dobierając odpowiednią metodykę) do badanego obiektu i do warunków środowiskowych (zarówno w czasie pomiarów i przed ich dokonaniem). Należy prawidłowo ustalić współczynnik emisyjności dla danego materiału. Prawidłowa interpretacja wyników wymaga dużego doświadczenia, znajomości właściwości materiałów i zjawisk fizycznych.

 

Niewątpliwie potwierdzeniem kwalifikacji są świadectwa i certyfikaty ukończenia studiów, szkoleń i kursów:

Studia Podyplomowe Termografia w Podczerwieni na Politechnice Łódzkiej (2 semestry)

Szkolenie INFRARED TRAINING CENTER (ITC) - THERMOGRAPHY TRAINING LEVEL 1 (EC Training Center Kraków) (5 dni)

Szkolenie TERMOWIZJA W BUDOWNICTWIE (EC Training Center Kraków) (2 dni)

Szkolenie POMIARY TERMOWIZYJNE W ENERGETYCE (EC Training Center Kraków) (1 dzień)

Szkolenie TERMOWIZJA – WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ, ABY PRAWIDŁOWO WYKONAĆ POMIAR (EC Training Center Kraków) (2 dni)

Kurs Pomiary termowizyjne w podczerwieni na Politechnice Częstochowskiej (2 dni)

Termowizja w diagnostyce budowlanej Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska  (2 dni)

Termowizja w diagnostyce energetycznej Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska  (2 dni)

Termowizja w diagnostyce medycznej Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska  (2 dni)

Kurs Termowizja w praktyce (I.C.C.-GROUP Wrocław) (2 dni)

Szkolenie INFRARED TRAINING CENTER (ITC) - THERMOGRAPHY TRAINING LEVEL 2 (EC Training Center Kraków) (5 dni) 

 

Zapewniamy wykonanie obiektywnych i profesjonalnych badań - posiadamy kwalifikacje do wykonywania pomiarów potwierdzone uznawanymi na całym świecie certyfikatami (uzyskanymi na kursach zakończonymi egzaminami) INFRARED THERMOGRAPHER LEVEL 1 (numer certyfikatu 2012PL39N006) oraz również  INFRARED THERMOGRAPHER LEVEL 2 (numer certyfikatu 2014PL42N010) szwedzkiego instytutu certyfikującego i szkolącego w zakresie termowizji Infrared Training Center (ITC jest najbardziej prestiżowym na świecie ośrodkiem  szkoleń z zakresu pomiarów termowizyjnych) oraz świadectwem ukończenia studiów podyplomowych TERMOGRAFIA W PODCZERWIENI na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej (szczegóły tutaj).

 

Dbamy o poszerzanie naszej wiedzy i doświadczenia. Posiadamy stosowne doświadczenie i przeszkolenie.  Staramy się nie rzadziej niż raz w roku uczestniczyć w dodatkowych szkoleniach lub konferencjach tematycznych, czytamy, korzystamy i gromadzimy w firmowej bibliotece tematyczną specjalistyczną literaturę (branżowe czasopisma i monografie naukowe), wymieniamy doświadczenia zawodowe z zaprzyjaźnionymi firmami oferującymi usługi termowizyjne, należymy do „Komitetu Termografii i Termometrii w Podczerwieni” założonego przy Polskim Stowarzyszeniu Pomiarów Automatyki i Robotyki „POLSPAR" oraz do Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

 

Wszystkie termogramy i materiały zdjęciowe, znajdujące się w naszym serwisie, są naszego autorstwa.

 

W razie konieczności, polecamy usługi zaprzyjaźnionych osób i firm.

 

Przestrzegamy przed zamawianiem usług u firm i osób bez doświadczenia, stosownego wyszkolenia i odpowiednich kwalifikacji.

 

 

3. Warunki środowiskowe i pora badań i pomiarów termograficznych

 

"Prosimy zwrócić uwagę o jakiej porze i przy jakich warunkach pogodowych oferowane jest prowadzenie badań i pomiarów. Czy proponowany termin, pora dnia i warunki środowiskowe zapewniają obiektywne i miarodajne sporządzenie pomiarów, czy są tylko dopasowane do indywidualnego terminarza pomiarów danej firmy?"

 

Oferowanie badania jakości izolacji zewnętrznej domu lub okien w miesiącach letnich (czerwiec-wrzesień) lub poza sezonem grzewczym to nieporozumienie i brak profesjonalizmu, nawet jeśli proponowana cena usługi jest atrakcyjna (lub badanie będzie gratisowym dodatkiem do sporządzenia świadectwa energetycznego). Otrzymane termogramy poza walorami artystycznymi nie będą miały żadnej wartości, raport natomiast powinien trafić na makulaturę.

Zwykle sezon badań i pomiarów termowizyjnych w budownictwie trwa od października do kwietnia, godzinowa pora uzależniona jest od długości dnia i zachodu słońca. Silny wiatr, intensywne opady deszczu i śniegu, nasłonecznienie, mgła wykluczają obiektywne i miarodajne wyniki pomiarów. W skrócie optymalne warunki pomiarów to stabilna tempeartura od -10°C do 5°C, 2-3 godziny po zachodzi słońca (oczywiście należy zdążyć przed jego wschodem).

W przypadku nietypowych budynków (np. mroźnie lub chłodnie) stosuje się nieco inne zasady.

 

 

4. Jakość raportów z badań i pomiarów termowizyjnych

 

"Prosimy dowiedzieć się jak skonstruowane są sporządzane przez firmę raporty? Czym różnią się od raportów z innych firm?"

 

Do każdej kamery termowizyjnej, bez względu na producenta, dołączone jest oprogramowanie do przygotowania raportu – jest to każdorazowo jednak oprogramowanie o ograniczonych możliwościach analitycznych i interpretacyjnych. Jeśli zależy Państwu wyłącznie na otrzymaniu zdjęć z kontroli, zebranych w jednym dokumencie PDF, taki raport może być wystarczający. Nie jest to jednak raport, jaki możecie Państwo wykorzystać np. w sporze z deweloperem, chociażby dlatego, że nie jest sporządzony zgodnie z normą PN-EN 13187 (brak w nim opisu metodyki, warunków środowiskowych, itp.). Najczęściej także w takich raportach poszczególne zdjęcia w podczerwieni mają zaznaczony tylko jeden punkt kontroli temperatury, co nakazuje bardzo upraszczać wnioski do wyciągnięcia.

Nasza firma sporządza na życzenie raporty przy pomocy profesjonalnego oprogramowania: Thermography Studio 5.1 Professional firmy GORATEC Technology, Niemcy oraz InfReC Analyzer NS9500 Lite  firmy NEC Avio Infrared Technologies Co., Ltd., Japonia.

Każdorazowo, raport jest zgodny z normą PN-EN 13187 "Właściwości cieplne budynków - jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku - metoda podczerwieni." Objętość naszych raportów to od kilkunastu nawet do ponad stu stron, w zależności od skali problemów lub od wielkości miejsca kontroli.

 

 

5. Wykorzystanie dodatkowych (poza kamerą termowizyjną) urządzeń pomiarowych

 

"Prosimy upewnić się czy firma korzysta z innych (oprócz kamery termowizyjnej) mierników i przyrządów pomiarowych, np. dla potrzeb kontroli zawilgocenia?"

 

Podczas kontroli, w zależności od jej zakresu, niezbędne może być skorzystanie z innego niż kamera termowizyjna oprzyrządowania. W szczególności jest to potrzebne podczas określania miejsc powstawania i stopnia zawilgocenia. Podczas naszych kontroli korzystamy z dodatkowych mierników: wilgotnościomierzy, termohigrometrów, termoanemometrów, termometrów stykowych, rejestratorów, detektorów, kamery inspekcyjnej).

Dodatkowo, w przypadku, kiedy warunki pogodowe nie pozwalają np. przy całkowitym braku zewnętrznego oświetlenia (celem wykonania zdjęć „widzialnych”, nie w podczerwieni – kamera ma dodatkowe oświetlenie LED do zdjęć zwykłych,  jest ono jednak o dość małej mocy, a dla potrzeb zdjęć termowizyjnych oświetlenie nie jest potrzebne w ogóle), korzystamy z cyfrowych aparatów fotograficznych.

GROCHALA.eu Emil Grochala

ul. Mikołajczyka 12/36
35-209 Rzeszów
NIP 813-148-73-37


tel. +48 17 863 33 34
tel. +48 506 655 173
tel. +48 511 961 873


 

 

Termowizja Rzeszów

Powered by: MasterCMS