Ekspertyzy termowizyjne

Jeśli jesteście Państwo właścicielami domu lub mieszkania, rozważacie zakup nieruchomości możemy zaproponować Wam badania termowizyjne budynków i pomieszczeń kamerą termowizyjną.

 Dzięki naszej pomocy mogą Państwo:
- ocenić stan i jakość izolacji termicznej (dowiedzieć się którędy ucieka ciepło z budynku); 
- zweryfikować i potwierdzić fachowość robót dociepleniowych i termomodernizacyjnych;
- sprawdzić przed zakupem czy budynek nie ma ukrytych wad;
- dowiedzieć się gdzie i dlaczego występuje zawilgocenie ścian;
- zbadać prawidłowość montażu oraz szczelność drzwi i okien;
- zdiagnozować usterki instalacji wodnej, grzewczej, wentylacyjnej, a także elektrycznej;
- zlokalizować usterki ogrzewania podłogowego.

 

Oferujemy profesjonalne badania kamerą termowizyjną domów jednorodzinnych, domów wielorodzinnych, mieszkań, pomieszczeń usługowych, hal produkcyjnych i handlowych. Wyniki naszych pomiarów - termogramy wraz z ich opisami - przedstawiamy w pisemnym raporcie.


Ofertę kierujemy zarówno do osób fizycznych jak i do firm, wystawiamy faktury VAT.
Wykonujemy badania i pomiary termowizyjne w Rzeszowie i okolicach oraz w województwie podkarpackim.


Termogramy z wykrytymi przez nas usterkami mogą stanowić podstawę do reklamacji urządzeń lub wykonanych prac, zaś szybka diagnoza i likwidacja awarii pozwala ograniczyć koszty związane z eksploatacją i naprawą.

 

ZAPEWNIAMY WYKONANIE OBIEKTYWNYCH I PROFESJONALNYCH BADAŃ - kwalifikacje do wykonywania pomiarów potwierdzone uznawanym na całym świecie certyfikatem INFRARED THERMOGRAPHER LEVEL 1 (numer certyfikatu 2012PL39N006) szwedzkiego instytutu certyfikującego i szkolącego w zakresie termowizji Infrared Training Center (ITC jest najbardziej prestiżowym na świecie ośrodkiem  szkoleń z zakresu pomiarów termowizyjnych) oraz świadectwem ukończenia studiów podyplomowych TERMOGRAFIA W PODCZERWIENI na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.

 

PROSIMY PRZECZYTAĆ ZANIM WYBIERZECIE PAŃSTWO KONKURENCJĘ

 

Termografia i termowizja znajdują szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Ekspertyzy, badania i pomiary termograficzne z wykorzystaniem kamery termowizyjnej umożliwiają:
- szukania pęknięć i niejednorodności materiałów;
- wykrywanie miejsc w przegrodach budowlanych charakteryzujących się podwyższonymi stratami ciepła;
- dokumentowanie uszkodzeń, napraw, prac izolacyjnych;
- weryfikację poprawności montażu stolarki okiennej i drzwiowej;
- wykrywania zawilgoceń, oceny jakości wykonania izolacji cieplnej budynków oraz wyszukiwania mostków cieplnych, a także urządzeń chłodniczych, miejsc ucieczki ciepła w instalacjach centralnego ogrzewania, lokalizacji uszkodzeń i pęknięć sieci grzewczych i wodociągowych;
- badania stanu izolacji pieców różnego rodzaju, suszarni, kotłów oraz rurociągów;
- badania instalacji grzewczych, kotłowni i węzłów cieplnych pod kątem strat ciepła;
- wykrycie nieszczelności oraz wad instalacji wodnych w ścianach, podłogach, pod ziemią;
- lokalizację przebiegu instalacji wodnych zakrytych, wbudowanych w przegrody budowlane;
- ocenę instalacji kominowych;
- lokalizację miejsc o zwiększonej wilgotności generujących ryzyko powstawania grzybów i pleśni;
- znaczący wzrost jakości okresowych przeglądów technicznych nieruchomości;
- diagnostykę przeciążeń w instalacjach elektrycznych;
- poznanie stanu technicznego nieruchomości przed jej nabyciem.
- wykrywania zbrojeń w betonie (konieczność wcześniejszego nagrzania metodą indukcyjną;
- oceny jakości przy projektowaniu odzieży zimowej;
- badań urządzeń grzejnych w gospodarstwach domowych;
- badań opon samochodowych na stanowiskach próbnych i w ruchu;
- badań silników spalinowych i turbin;
- badań obwodów elektronicznych pod kątem rozpływu ciepła oraz oceny jakości chłodzenia podzespołów;
- rejestrowania z samolotu rozkładu temperatury powierzchni lądów i wód, wykrywania samozapłonów hałd węglowych, składowisk śmieci, silosów, lokalizacji skażeń cieplnych wód i gruntów;
- nadzoru pracy i wykrywania punktów przegrzania maszyn i urządzeń wirujących, łożysk, przekładni, wałów, sprzęgieł, pasków napędowych, łańcuchów, przenośników, kompresorów, pomp;
- wykrywania punktów przegrzania w urządzeniach i instalacjach elektrycznych, jak np. bezpieczników, styków, łączników, linii napowietrznych i kablowych, podstacji, transformatorów, tyrystorów, silników, izolatorów, obwodów elektrycznych;
- diagnostyki medycznej – lokalizacja miejsc na ciele człowieka o podwyższonej temperaturze lub o asymetrycznym jej rozkładzie (onkologia, reumatologia, ginekologia, okulistyka).

 

Zalety badań termograficznych:
a. dają natychmiastowy wynik,
b. są nieinwazyjne i nieniszczące,
c. umożliwiają planowanie prac remontowych,
d. umożliwiają ograniczenie kosztów eksploatacji urządzeń i instalacji,
e. mogą być wykonywane w trakcie eksploatacji urządzeń i instalacji,
f. pozwalają na wcześniejsze diagnozowanie zagrożeń, a tym samym uniknięcie znacznych strat.

 

GROCHALA.eu Emil Grochala

ul. Mikołajczyka 12/36
35-209 Rzeszów
NIP 813-148-73-37


tel. +48 17 863 33 34
tel. +48 506 655 173
tel. +48 511 961 873


 

 

Termowizja Rzeszów

Powered by: MasterCMS